top of page

SLUŽBY

Předmětem činnosti firmy FLEXIMA je zajišťování služeb v oblasti kontroly kvality pro dodavatele a finalisty automobilového a strojírenského průmyslu. Jedná se zejména o kontrolní, měřící, opravné a rework práce. Dále se specializujeme na posyktování služeb v managenetu kvality.

VIZUÁLNÍ KONTROLA

  • vizuální kontrola povrchu dílců  

  • kontrola pomocí přípravků a protikusů

  • kontrola s pomocí optické techniky (endoskop, lupy, mantis,...)

  • kontrola funkce

  • kontrola elektrických vlastností

  • specializovaná kontrola (kupř. kapilární analýza,...)

  • další služby                                              
    - balení a páskování obalů                  
    - značení dílců a obalů

Práci provádíme podle stanovených kritérií a / nebo hraničních vzorků. Pro efektivní provedení práce disponujeme vlastním špičkovým vybavením.

KONTROLA

MĚŘENÍ

  • měření délek

  • měření úhlů

  • měření sil

 

Pro efektivní provedení práce jsme vybaveni širokým výběrem spolehlivých a řádně kalibrovaných měřidel, které jsou systémově řízené.

Kupř. posuvky a mikrometry se sběrem dat, dutinoměry, úchylkoměry, výškoměry, úhloměry, tloušťkoměry,siloměry, kalibry závitové, válečkové, třmenové, speciální, koncové měrky, momentové klíče. Více o našem vybavení.

Práci provádíme podle stanovených kritérií a / nebo hraničních vzorků.

MĚŘENÍ

REWORK, OPRAVA

  • oprava dílů, rework dílů 
    (např. broušení, pilování, odjehlování, odhrotování, srážení hran, rovnání a ohýbání, …)

  • odstranění nečistot, odmašťování 

  • další opravy, úpravy a reworky dílců dle požadavků zákazníka

 

Práci provádíme podle stanovených kritérií a / nebo hraničních vzorků. Pro efektivní provedení práce disponujeme vlastním špičkovým vybavením.

REWORK OPRVA

SLUŽBY V MANAGEMENTU

KVALITY

Inženýr kvality

  • Okamžité řešení personální situace ve vašem oddělení kvality

  • Získání nezávislého pohledu na procesy

 

Zajišťujeme kvalifikovanými lidmi, použití nástrojů kvality (FMEA, FTA, Six Sigma, Paretova analýza, Ishikawův diagram, APQP, PPAP), schopnost vyhodnocení reklamací, prevence problémů.

 

Resident 

  • Okamžité řešení případných problémů s kvalitou dodaných dílců na místě (ČR i zahraničí)

  • Udržení vaší dobré pověsti u zákazníka

  • Kvalifikovaná pomoc šitá na míru přímo vašim požadavkům.

 

AKCE!! projekt „Hodinový rezident“.AKCE!! projekt „Hodinový rezident“.

Zajišťujeme kvalifikovanými lidmi, kteří mají dlouhodobé zkušenosti z prostředí automobilního průmyslu.

SLUŽBY V MANAGEMENTU KVALTY
bottom of page