O SPOLEČNOSTI

Předmětem činnosti firmy FLEXIMA s.r.o. jsou služby pro firmy automobilového průmyslu a jejich dodavatele. Nabízíme třídící, kontrolní a opravné práce na dílcích a výrobcích, provedení výstupní kontroly, zajištění "quality wall".

 

V červnu 2002 jsme úspěšně certifikovali systém managementu jakosti podle normy ISO 9001. Využíváme propracovaný systém značení dílců nebo obalů, který je možno upravit podle potřeb zákazníka. 

 

Standardem je dokumentování celé akce (Čj, Nj, Aj) a denní informace pro zákazníka o tom, jak jeho zakázka pokračuje. S dostatečným počtem pečlivě vybíraných, dlouhodobě školených a prověřovaných zaměstnanců.

 

Na objednávku reagujeme okamžitě po přijetí, na práci jsme připraveni vyjet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Práce provádíme v prostorách zákazníka nebo po dohodě v prostorách třetí osoby.

 

Jsme vybaveni vlastními „výrobními“ prostory na pobočce v Pardubicích, Jihlavě, Liberci a Jičíně, do kterých jsme schopni přepravit materiál určený ke zpracování.

 

Pro maximální soběstačnost při práci máme k dispozici vlastní vybavení nářadím a kalibrovanými měřidly. Díky dostatečnému počtu služebních vozidel jsme schopni uspokojit zákazníky po celé ČR i mimo ni.

 

HISTORIE

Firma FLEXIMA s.r.o. byla založena v roce 1999 panem Václavem Maixnerem. Díky vysokým standardům a profesionalitě dosáhla firma Flexima významného postavení na českém trhu.

Během 20 let fungování pracujeme pro více než 1000 zákazníků z ČR i ze zahraničí.

 

Služby provádíme v 55 montážních či výrobních firmách automobilového průmyslu, jejichž počet díky vysokým standardům firmy FLEXIMA stále narůstá. S přibývajícími zkušenostmi a jasným cílem jsme se pustili do příprav na certifikaci. Tou firma FLEXIMA úspěšně prošla v červnu roku 2002 a získala tak certifikát dokládající, že systém řízení jakosti (organizace práce, dokumentace, pracovní postupy atd.) je správně vybudován a v praxi efektivně využíván.

Pro upevnění důvěry zákazníků jsme již v roce 2000 uzavřeli pojistku u České pojišťovny a.s., která ošetřuje jak možné finanční ztráty zákazníka, tak event. poškození zpracovávaných dílů, ke kterému by došlo činností firmy FLEXIMA. Pod vedením pana Maixnera se firma dynamicky rozvíjela a dosáhla dobré pověsti u zákazníků.

Na zvyšující se množství zakázek jsme reagovali navýšením počtu zaměstnanců a zakládáním poboček tak, abychom byli k zákazníkům blíže. Kromě řídícího centra v Pardubicích funguje také pobočka v Jičíně, Liberci, Kolíně, Plzni a Jihlavě – samostatné vedení, veškeré potřebné vybavení. Protože máme zájem aktivně se podílet na zajišťováním kvality v automobilovém průmyslu, stali jsme se od března 2003 řádnými členy Sdružení automobilového průmyslu.

PERSONÁL

Při přijímání nových pracovníků probíhá několika kolové výběrové řízení jehož součástí jsou testy a školení zaměřené na kvalitu a výkon.

 

Teprve po jejich úspěšném absolvování vstupuje člověk do našich řad – teprve potom jsme schopni za něj ručit – tedy ručit za kvalitu poskytované služby. Všichni zaměstnanci jsou průběžně školeni o zásadách automobilového průmyslu a důležitosti kvality při naší činnosti. Všichni zaměstnanci jsou školeni na BOZP.

Vedoucí akce - team leader (pracovníci, kteří řídí průběh práce na místě) jsou navíc vedeni ke zvládnutí všech odborných dovedností – konstruktivní řešení zadaného úkolu, používání nástrojů a měřidel, vypracování pracovního postupu, atd. 

 

Řídící a vedoucí pracovníci vynikají organizačními schopnostmi, pracují systematicky, domluví se německým nebo anglickým jazykem. Všichni pracovníci používají pracovní oděv s označením firmy a identifikační visačku, podle kterých je vždy bezpečně rozeznáte od ostatních „domácích“ pracovníků.