top of page

O SPOLEČNOSTI

Předmětem činnosti firmy FLEXIMA s.r.o. jsou služby pro firmy automobilového průmyslu a jejich dodavatele. Nabízíme třídící, kontrolní a opravné práce na dílcích a výrobcích, provedení výstupní kontroly, zajištění "quality wall".

 

V červnu 2002 jsme úspěšně certifikovali systém managementu jakosti podle normy ISO 9001. Využíváme propracovaný systém značení dílců nebo obalů, který je možno upravit podle potřeb zákazníka. 

 

Standardem je dokumentování celé akce (Čj, Nj, Aj) a denní informace pro zákazníka o tom, jak jeho zakázka pokračuje. S dostatečným počtem pečlivě vybíraných, dlouhodobě školených a prověřovaných zaměstnanců.

 

Na objednávku reagujeme okamžitě po přijetí, na práci jsme připraveni vyjet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Práce provádíme v prostorách zákazníka nebo po dohodě v prostorách třetí osoby.

 

Jsme vybaveni vlastními „výrobními“ prostory na pobočce v Pardubicích, Jihlavě, Liberci a Jičíně, do kterých jsme schopni přepravit materiál určený ke zpracování.

 

Pro maximální soběstačnost při práci máme k dispozici vlastní vybavení nářadím a kalibrovanými měřidly. Díky dostatečnému počtu služebních vozidel jsme schopni uspokojit zákazníky po celé ČR i mimo ni.

historie

HISTORIE

Firma FLEXIMA s.r.o. byla založena v roce 1999 panem Václavem Maixnerem. Díky vysokým standardům a profesionalitě dosáhla firma Flexima významného postavení na českém trhu.

Za dobu našeho fungování jsme pracovali již pro více než 5000 zákazníků z ČR i ze zahraničí.

 

Služby provádíme v nejrůznějších firmách především automobilového, ale i strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Jejich počet díky vysokým standardům služeb firmy FLEXIMA neustále narůstá.

Od roku 2002 jsme certifikováni dle normy ISO 9001. Systém managementu jakosti máme certifikován renomovanou společností Bureau Veritas. Spolupráce s touto firmou zajišťuje, že FLEXIMA má systém řízení jakosti splňující nejvyšší nároky.

Pro upevnění důvěry zákazníků jsme již v roce 2000 uzavřeli pojistku u České pojišťovny a.s., která ošetřuje jak možné finanční ztráty zákazníka, tak event. poškození zpracovávaných dílů, ke kterému by došlo činností firmy FLEXIMA. Pod vedením pana Maixnera se firma dynamicky rozvíjela a dosáhla dobré pověsti u zákazníků.

Na zvyšující se množství zakázek jsme reagovali navýšením počtu zaměstnanců a zakládáním poboček tak, abychom byli k zákazníkům blíže. Kromě řídícího centra v Pardubicích funguje také pobočka v Jičíně, Liberci, Kolíně, Plzni a Jihlavě – samostatné vedení, veškeré potřebné vybavení. Protože máme zájem aktivně se podílet na zajišťováním kvality v automobilovém průmyslu, stali jsme se od března 2003 řádnými členy Sdružení automobilového průmyslu.

 

HISTORICKÉ MEZNÍKY:

Mezi další významné roky patří založení jednotlivých poboček. K lednu 2019 má firma FLEXIMA v České republice již 7 poboček.

Mapa Flexima.png

2002 - pobočka Pardubice 

2002 - pobočka Jičín

2003 - pobočka Jihlava

2005 - pobočka Liberec

2012 - pobočka Plzeň

2014 - pobočka Kolín

2017 - pobočka Žatec

V dalších letech se chce firma rozšířit zejména do oblasti Moravy a Slezska, kde prozatím nemá žádnou pobočku, ale vidí zde příležitost k dalšímu růstu.

SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI PANA VÁCLAVA MAIXNERA

Mám velkou radost, že firma FLEXIMA dosáhla již 20-ti let svého působení. Byli jsme vůbec první firmou v tomto oboru v České republice. Byli jsme tak průkopníky celého nového odvětví – externí kontroly kvality.

Přiznám se, že jsem si při zakládání firmy FLEXIMA – tedy 13.1.1999 – nepomyslel, jakého rozsahu jednou dosáhne a jak bude její působení stabilní a dlouhodobé. V začátcích byla firma FLEXIMA rodinnou firmou o 5 zaměstnancích. S nadšením však sleduji, jak jsme se postupem času rozrostli až do současných 200 zaměstnanců v 7 pobočkách po celé ČR. Za dosavadních 20 let své činnosti poskytla FLEXIMA své služby více než 5000 zákazníků z celého světa a působila na více jak 500 místech činnosti.

Za tyto nemalé úspěchy a dlouhodobou stabilitu firmy FLEXIMA  patří poděkování především našim zaměstnancům. Je to tým lidí – odborníků, kteří do své práce ve FLEXIMA dávají i kus sebe, používají hlavu, ale i srdce. Jsem si velmi dobře vědom, že klíčem k dalším úspěchům jsou právě naši zaměstnanci a jejich prostřednictvím snaha o dosahování vysokých standardů v kvalitě a produktivitě. Velmi mě těší, že i po 20-ti letech činnosti, pracujeme na nových řešeních naší práce, inovujeme metody a zlepšujeme vybavení. V neposlední řadě stále zlepšujeme péči o naše zaměstnance. Chceme jim nabízet zajímavou, různorodou práci za konkurenceschopnou mzdu, ve vynikajícím kolektivu.

Vždy pro nás bylo, je a bude prioritou přinášet našim zákazníkům splnění jejich požadavků a očekávání – a ještě něco navíc – to co nás odliší od konkurence a zákazník to ocení.

Pro toto vše věřím v další úspěchy FLEXIMA a přeji nám všem do dalších let činnosti FLEXIMA mnoho úspěchů – ale i odpovědnosti a trpělivosti.

PERSONÁL

Při přijímání nových pracovníků probíhá několikakolové výběrové řízení, jehož součástí jsou testy a školení zaměřené na kvalitu a výkon.

 

Teprve po jejich úspěšném absolvování vstupuje člověk do našich řad – teprve potom jsme schopni za něj ručit – tedy ručit za kvalitu poskytované služby. Všichni zaměstnanci jsou průběžně školeni o zásadách automobilového průmyslu a důležitosti kvality při naší činnosti. Všichni zaměstnanci jsou školeni na BOZP.

Vedoucí akce - team leader (pracovníci, kteří řídí průběh práce na místě) jsou navíc vedeni ke zvládnutí všech odborných dovedností – konstruktivní řešení zadaného úkolu, používání nástrojů a měřidel, vypracování pracovního postupu, atd. 

 

Řídící a vedoucí pracovníci vynikají organizačními schopnostmi, pracují systematicky, domluví se německým nebo anglickým jazykem. Všichni pracovníci používají pracovní oděv s označením firmy, podle kterých je vždy bezpečně rozeznáte od ostatních „domácích“ pracovníků.

personál
bottom of page