top of page

CERTIFIKÁTY

Firma FLEXIMA je certifikována dle normy ISO 9001 již od roku 2002. Společnost Bureau Veritas opakovaně vyjadřuje v rámci certifikačních auditů vysokou míru spokojenosti se systém managementu kvality, jenž firma FLEXIMA zavedla a neustále jej zlepšuje.

 

Jsme certifikováni včetně kapitoly Návrh a vývoj. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby na nejvyšší úrovni a při realizaci dlouhodobých složitých projektů poskytovat kompletní projektové zajištění.

Politika kvality a Etický kodex

Firma FLEXIMA se ve všech svých činnostech řídí zásadami, které umožňují dlouhodobě zajistit spokojenost všech zainteresovaných stran, zejména pak zaměstnanců a zákazníků. Tyto zásady jsou popsány Politikou kvality a Etickým kodexem.

Živnostenský list a Charta kvality

Firma FLEXIMA podniká na základě ŽL, který nás právoplatně opravňuje poskytovat služby v oblasti kontroly kvality, měření, oprav a reworků pro firmy působící v automobilovém a strojírenském průmyslu.

Firma FLEXIMA je hrdým signatářem Charty kvality. Je nám ctí, že jsme mohli touto cestou vyjádřit souhlas s významem kvality v podnikání.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je podpora významu kvality u poskytovaných produktů a služeb, stejně jako ve všech ostatních oblastech podnikání.

Ocenění AMBASADOR KVALITY

Firma FLEXIMA se v prosinci roku 2018 stala oceněným finalistou v soutěži Ambasador kvality, kterou každoročně pořádá firma Česká společnost pro jakost. Soutěž je vyhlašována ve snaze podpořit rozvoj a propagaci zásad kvality v České republice.

 Členství v hospodářské komoře ČR

Hospodářská komora je největším zástupcem podnikatelů v ČR. Díky členství získáváme maximum nejnovějších informací o trendech, problematikách a zákonech spojených s podnikáním v ČR, stejně jako v EU.

0001
0002
0003
Etický kodex 2021-2024
Politika kvality 2021-2024
Amabasador kvality
zivnost
charta kvality_344_x_250
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
bottom of page