top of page

Workshop – prevence rizik

V průběhu měsíce září a října probíhají worshopy se všemi našimi team leadery a vedoucími poboček.

Téma vychází z požadavků nové normy ISO 9001 a také snahy firmy FLEXIMA o neustálé zlepšování služeb, v tomto případě formou prevence rizik. Pracovníci se formou případových studií naučí správně odhalovat, vyhodnocovat a především řešit rizika spojená s kontrolou kvality, opravami a reworky.

Pevně věříme, že tato forma vzdělávaní našich zaměstnanců bude velmi prospěšná a přinese reálné dopady do každodenní praxe.


Nejnovější příspěvky
bottom of page