top of page

20 LET OD ZALOŽENÍ FIRMY

Firma FLEXIMA byla založena 13.ledna roku 1999. V letošním roce slaví své 20.výročí působení v oblasti služeb pro automobilový a strojírenský průmysl. 

HISTORICKÉ MEZNÍKY:

Mezi další významné roky patří založení jednotlivých poboček. K lednu 2019 má firma FLEXIMA v České republice již 7 poboček.

2002 - pobočka Pardubice 

V dalších letech se chce firma rozšířit zejména do oblasti Moravy a Slezska, kde prozatím nemá žádnou pobočku, ale vidí zde příležitost k dalšímu růstu.

2002 - pobočka Jičín

2003 - pobočka Jihlava

2005 - pobočka Liberec

2012 - pobočka Plzeň

2014 - pobočka Kolín

2017 - pobočka Žatec

Mapa Flexima.png

SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI PANA VÁCLAVA MAIXNERA

Mám velkou radost, že firma FLEXIMA dosáhla již 20-ti let svého působení. Byli jsme vůbec první firmou v tomto oboru v České republice. Byli jsme tak průkopníky celého nového odvětví – externí kontroly kvality.

Přiznám se, že jsem si při zakládání firmy FLEXIMA – tedy 13.1.1999 – nepomyslel, jakého rozsahu jednou dosáhne a jak bude její působení stabilní a dlouhodobé. V začátcích byla firma FLEXIMA rodinnou firmou o 5 zaměstnancích. S nadšením však sleduji, jak jsme se postupem času rozrostli až do současných 200 zaměstnanců v 7 pobočkách po celé ČR. Za dosavadních 20 let své činnosti poskytla FLEXIMA své služby více než 5000 zákazníků z celého světa a působila na více jak 500 místech činnosti.

Za tyto nemalé úspěchy a dlouhodobou stabilitu firmy FLEXIMA  patří poděkování především našim zaměstnancům. Je to tým lidí – odborníků, kteří do své práce ve FLEXIMA dávají i kus sebe, používají hlavu, ale i srdce. Jsem si velmi dobře vědom, že klíčem k dalším úspěchům jsou právě naši zaměstnanci a jejich prostřednictvím snaha o dosahování vysokých standardů v kvalitě a produktivitě. Velmi mě těší, že i po 20-ti letech činnosti, pracujeme na nových řešeních naší práce, inovujeme metody a zlepšujeme vybavení. V neposlední řadě stále zlepšujeme péči o naše zaměstnance. Chceme jim nabízet zajímavou, různorodou práci za konkurenceschopnou mzdu, ve vynikajícím kolektivu.

Vždy pro nás bylo, je a bude prioritou přinášet našim zákazníkům splnění jejich požadavků a očekávání – a ještě něco navíc – to co nás odliší od konkurence a zákazník to ocení.

Pro toto vše věřím v další úspěchy FLEXIMA a přeji nám všem do dalších let činnosti FLEXIMA mnoho úspěchů – ale i odpovědnosti a trpělivosti.

bottom of page