top of page

Článek o aplikaci Amdax

Od poloviny října si můžete přečíst o tom, za jakým účelem byla aplikace Amdax vytvořena a jak je využívaná v praxi. Produkt vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s českou softwarovou společností Lastware.

Celý článek najdete na průmyslovém portále společnosti oneinudstry.one v sekci výroba/technologie.

Pokud vás aplikace Amdax zaujala, více informací naleznete na stránkách:

www.amdax.cz.


Nejnovější příspěvky
bottom of page